Polonia za granicą

Polonia: Społeczność Polaków za Granicą

Polonia to termin używany do określenia społeczności Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski. Zjawisko to jest globalne i obejmuje miliony ludzi na wszystkich kontynentach. Polonia nie jest jednorodną grupą, lecz zróżnicowaną społecznością, której członkowie mają różne doświadczenia migracyjne, pochodzenie społeczne.

Czytaj